جمعیت امداد دانشجویی‌–‌مردمی امام علی(ع) امسال طرح «کعبه کریمان» را با هدف برآورده کردن آرزوی کودکان زلزله‌زده کرمانشاه برگزار می‌کند. نیکوکاران می‎توانند تا قبل از نیمه شعبان در این کار نیک مشارکت داشته باشند. کودکان محروم، بی سرپرست و معلول همواره چشم امیدشان به دست‌های بخشنده بوده است. آنان آرزوهای کوچکی را در دل‌های بزرگشان دارند که برای برآورده ساختن آن‌ها و نشاندن لبخندی بر لبان کوچک آنان نیازی به انجام کارهای بزرگ نیست.
بسیاری از این کودکان آرزوهای بسیار کوچکی دارند که با کمترین امکانات می‌شود آن‌ها را برآورده ساخت.
جمعیت مستقل امداد دانشجویی‌–‌مردمی امام علی‌(ع) همواره سعی کرده است تا بین مناسبت‌ها و آیین‌های مذهبی و همچنین مشکلات موجود در جامعه رابطه‌ای روشن برقرار سازد و آیین‌های مذهبی را از شکل نمادین به شکلی که کارکرد اجتماعی مثبت در جامعه داشته باشد، درآورد.
به همین دلیل در روزهای اعتکاف (13 تا 15 ماه رجب) همزمان با عید میلاد پیشوای نخست شیعیان امام علی (ع) آرزوهای کودکان محروم، بی سرپرست، معلول و کودکان کار و خیابان در سراسر کشور را که از بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری کودکان معلول و بی سرپرست و خانواده‎های محروم و نیازمند جمع آوری شده است، به دست معتکفین و خیّرین می‌رساند و بدین شکل به عبادتی فردی سمت و سوی عبادتی جمعی و اجتماعی می‌بخشد.


آیین «کعبه کریمان» از سال 1387 توسط جمعیت امام علی (ع) در حال برگزاری می‌‏باشد.

اهداف اولیه طرح کعبه کریمان

  1. ایجاد فضایی برای امید بخشی به کودکانی که به نحوی به دلیل فقر، بی‌مهری یا بیماری امید خود را به زندگی و برآورده شدن آرزوهایشان از دست داده اند و دادن انگیزه و امید به ایشان.
  2. ارزش دادن به رویاها و آرزوهای کودکان دردمند.
  3. انتقال حس محبت و مهر از سمت جامعه به دردمندان که محوریت آن را کودکان تشکیل می‌دهد .
  4. پر رنگ کردن نقش کودکان در خانواده با برآورده ساختن آرزوهایی که کلیت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

نحوه اجرای طرح «کعبه کریمان»

 1. شناسایی نقاط و محلات محروم، بیمارستان‌هایی که کودکان بی بضاعت در آن بستری می‌شوند و هر جای دیگری که کودکان فراموش شده در آن به سر برند.
2. ساخت کعبه‌های مقوایی و شماره‌گذاری آن‌ها و درخواست از کودکان برای تقریر آرزو روی فرم مشخص که دارای شماره مشابه با کعبه است و انداختن آرزوهایشان درون کعبه‌ها
3. ثبت و ضبط دقیق آدرس و تلفن‌های صاحب هر آرزو
4. درج آرزوها در سایت اینترنتی و حذف آرزوهایی که جنبه اجرایی نداشته و امکان‌پذیر نمی‌باشند.
5. برگرداندن آرزوهای غربال شده به درون کعبه‌ها
6. رایزنی و توجیه مسئولان مساجد و انتخاب مساجدی که همدلی بیشتری با طرح نشان داده‌اند
7. جلسه توجیهی برای اعضا که در مساجد حاضر خواهند شد تا آرزوها را تقسیم کنند.
8. تقسیم کعبه‌ها در مراسم اعتکاف در مساجد
9. ثبت شماره کعبه‌ای که آرزویش برآورده شده است و ثبت و ضبط مشخصات تماس فرد بر آورده کننده
10. انعکاس آرزوهای برآورده شده و برآورده نشده در سایت
11. اعلام عمومی آرزوها برای برآورده شدن تا مبعث پیامبر
12. جشن برآورده شدن آرزوها و درخواست از خیّرین برای شرکت و ایجاد امکان برای خیّرین برای حضور در محل زندگی کودکان و اهدا آرزو توسط خودشان در صورت تمایل و عدم وجود مشکلات مددکاری
13. تحویل کلیه آرزوهای جمع شده به صاحبان آرزوها قبل از نیمه ماه شعبان
14. تهیه گزارش از نحوه اجرای طرح، نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای بهبودکلیک برای «حمایت از طرح کعبه کریمان»