اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار می‌کند:

مسابقه فرهنگی، هنری روز جهانی سالمند.
با شعار: با شعار جوان پویا، سالمند دانا، جامعه توانا.
با موضوع: توسعه جامعه با حضور همه نسل‌ها در کنار هم امکان پذیر است.

علاقمندان آثار خود پیرامون موضوع مسابقه را در قالب نقاشی، عکس و متن ادبی همراه با مشخصات کامل پدیدآورنده اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

گروه سنی کودکان ۳ تا ۶ سال، ۷ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۴ سال، و ۱۵ تا ۱۸ سال.

آدرس دبیرخانه: اداره بهزیستی استان تهران، کد پستی: ۱۱۹۳۸۱۱۹۳۸

pr@behzistitehran.org.ir