برای مردم کشورهای درحال توسعه دسترسی به آب خیلی چیزها رو تغییر می‌دهد. به طور کلی 663‌میلیون نفر در جهان بدون آب سالم زندگی می‌کنند یعنی 1‌نفر از هر 10‌نفر و یا دو برابر جمعیت مردم آمریکا و این رقم بسیار نگران کننده است.

پیشنهاد مطالعه : مقاله «چگونه مردم را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق کنیم؟»

اکثر این تعداد، ساکنین روستاها هستند و هر روز، ساعت‌های زیادی از زمان خود را صرف تهیه آب می‌کنند. جدا از اینکه زمانی که صرف تهیه آب می‌شود می‌توانست صرف کارهای مفیدتری چون کسب آموزش، شغل، رسیدگی به خانواده و... شود، آبی که با زحمت زیاد بدست می‌آید نیز آب سالمی نیست و ناقل بیماری‌های بسیار جدی است. بنابراین دسترسی به آب سالم یعنی دسترسی به تحصیلات، شغل، درآمد و سلامتی به ویژه برای زنان و کودکان.

"روز جهانی آب گرامی باد"

 منبع: Charity Water