child's play انجمنی است که بر اساس خیریه رشد کرده و در صنعت و فرهنگ بازی پرورش یافته است.
تا به حال بیش از 5‌میلیون دلار برای اهدای اسباب بازی، کتاب و پول نقد به کودکان بیمار در بیمارستان‌های جهان به خصوص در امریکای شمالی جمع آوری و کمک کرده است.
نمونه‌ای از تبلیغات انجمن child's play