صندوق جهانی حیات وحش که در حوزه محیط زیست و حیات وحش فعالیت دارد، در راستای اهداف خود کمپین تبلیغاتی طراحی و راه اندازی نموده است.

در پوسترهای سه گانه این کمپین، از سه حیوان به صورتی نمادین استفاده شده است. پیام این کمپین این است که با افزایش 2 درجه‌ای دمای کره زمین، تعدادی از گونه‌های جانوری منقرض خواهند شد.


پوسترهای این کمپین