برخی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادِ مشهور آن‌طور که به نظر می‌آید اثربخش نیستند و این در حالیست که برخی موسسات خیریه کوچک با کمک‌های مالی اندک، بسیار اثربخش‌تر عمل می‌کنند.

«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

در این نوشتار Charity Navigator ده خیریه‌ای را که توانسته‌اند امتیاز 4 ستاره را بر اساس کمترین میزان کمک‌های دریافتی ولی بیشترین اثربخشی، کسب کنند را معرفی نموده است. با این موسسات آشنا می‌شویم:


رتبه
موسسه
امتیاز کل
1
100،00
2
100،00
3
100،00
4
100،00
5
100،00
6
100،00
7
100،00
8
99،96
9
99،85
10
99،81