اگر افراد، نام موسسه خیریه‌ای را بدانند، بدین معناست که آن موسسه مشهور است. ولی مشهور بودن با اثربخشی متفاوت است. موسسات خیریه‌ بسیاری وجود دارند که اثربخش هستند، اما مشهور نیستند.

«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

وبسایت Charity Navigator خیریه‌های برتری که بیشترین بازدید از صفحات وبسایت آن‌ها صورت گرفته را معرفی نموده است. 10 موسسه زیر بر مبنای تعداد دفعاتی که طی 30 روز گذشته از صفحات وبسایت آن‌ها بازدید شده است، رده‌بندی شده‌اند. با این موسسات آشنا شوید...


رتبه
موسسه
تعداد بازدید
1
114.812
2
40،060
3
27،804
4
26،427
5
23،987
6
22،201
7
19،339
8
18،643
9
18،580
10
17،520