«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

در جدول زیر Charity Navigator برخی از خیریه‌های بزرگ جهان در جمع آوری کمک‌های مالی را معرفی نموده است.

هزینه‌های کل هریک از موسسات زیر رقمی بالغ بر 500 میلیون دلار را نشان می‌دهد و هزینه‌های ترکیبی‌ آن‌ها رقمی در حدود 10‌میلیارد دلار می‌باشد. چنین امری به شدت بر اهمیت وجود یک سازمان جهت نظارت، کنترل و تدوین قوانین مربوط به خیریه‌ها تاکید می‌نماید.

 

رتبه
موسسه
هزینه‌های کل
1
2،886،003،368 $
2
2،184،632،163 $
3
1،173،081،322 $
4
1،130،191،670 $
5
1،063،213،455 $
6
993،127،196 $
7
990،276،810 $
8
913،174،153 $
9
840،201،383 $
10
796،011،941 $