به آرمان، کودک 6 ساله کمک کنید تا بشنوه

آرمان که تنها 6 سال داره در حال حاضر طبق نظر پزشکان باید «کاشت حلزون» انجام بده تا بتونه شنواییش رو به دست بیاره، ما می خوایم با حمایت شما آینده آرمان رو بسازیم و اگه این هزینه تامین نشه، آرمان از تحصیل، ازدواج بدون دغدغه و پیشرفت در زندگی باز می مونه

مبلغ کل هزینه «کاشت حلزون» حدود 50 میلیون هست که ما بخشی از اون رو می خوایم با دستای پر مهر شما تامین کنیم.


بانی پروژه: خیریه حضرت عباس(ع)


به آرمان، کودک 6 ساله کمک کنید تا بشنوه | جمع سپاری مالی«دونیت»