باغ گیاه‌شناسی، پارک‌ها و مراکز طبیعت‌گردی


کمی صبر کنید...

خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) نیز در حوزه محیط زیست فعالیت دارند که یکی از زیر شاخه‌های آن باغ گیاه شناسی، پارک‌ها و مراکز طبیعت‌گردی است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه باغ گیاه شناسی، پارک‌ها و مراکز طبیعت‌گردی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی