کمی صبر کنید...

تشکل همت زنان جنوب

148559867 98 5,000 تومان ناموجود

تشکل همت زنان جنوب

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی - محیط زیست
حوزه عملکرد پژوهشی - مشاوره
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در حوزه محیط زیست فعالیت دارند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: