محیط زیست


کمی صبر کنید...

برخی از موسسات خیریه و سمن‌ها که در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، هدف از تاسیس را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ذکر کرده‌اند.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: