کمی صبر کنید...

تشکل همت زنان جنوب

148559867 98 5,000 تومان ناموجود

تشکل همت زنان جنوب

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی - محیط زیست
حوزه عملکرد پژوهشی - مشاوره
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه محیط زیست فعالیت دارند که یکی از زیر شاخه‌های آن حفاظت از محیط زیست است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی