حفاظت از محیط زیست


کمی صبر کنید...

یکی از زیر شاخه‌های فعالیتی موسسات و سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، حفاظت از محیط زیست است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی