به گزارش «ویکی نیکی» و به نقل از برنا، این جشنواره که شنبه 30 بهمن ماه 1395 و به ابتکار جمعی از همکاران دانشکده‌های علوم پزشکی ارومیه بر پا گردید.
این نمایشگاه شامل انواع غذاها، دسرها، ترشی‌جات و شیرینی‌جات خانگی بود که توسط همکاران و جمعی از دانشجویان با هزینه شخصی تهیه شده بود.
این مواد غذایی در معرض فروش برای سایر همکاران، مسئولین و دانشجویان قرار گرفت که با استقبال بسیار خوبی همراه گردید.
گفتنی است مبالغ حاصل از فروش این مواد غذایی خانگی برای نیازمندان صرف می‌شود.