• محل سکونت‌شان اعم از اتاق وآشپزخانه و... به سختی به ۵۰ متر م‌یرسد ،آن هم ساختمانی قدیمی ومرطوب که منجر به رماتیسم آن‌ها هم شده است.
  • پدر خانواده سا‌ل‌ها مریض و بیکار بوده است و اخیرا بدلایل مزبور در بیمارستان روانی بستری شده است.
  • مادر خانواده خانه دار و بیکار است. «موسسه نیکوکاری امام رضا (ع) دودج زرقان» در صدد است تا در چند ماه آینده راه در آمدی برای او ایجاد کند. از سال‌ها قبل تا کنون راه در آمدی نداشته‌اند جز کار کردن در خانه دیگران ولی با بستری شدن پدر زندگی سخت تر شده است.
  • پسر خانواده ۱۷ سال دارد و هزار امید و آرزو بدون کمترین پشتوانه
  • دختر خانواده ۸ ساله است و.....
  • آن‌ها فقط در یک اتاق ۴ در ۵ همه با هم زندگی می‌کنند.
  • هدف از این پروژه آن است تا هزینه چند ماه زندگی آن‌ها را تامین کند تا موسسه نیکوکاری بتواند در این مدت برای مادر یا پسر خانواده شغلی ایجاد نماید.