«مهرو کمرانی»، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان وقف را یک سنت در ایران و دیگر کشورها دانست و گفت: اموال موقوفه گره‌های بسیاری را از مشکلات مردم باز می‌کند.

«مهرو کمرانی» به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان با اوراق وقفی اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه مورد نیاز برای ساخت یک بیمارستان به وسیله اوراق وقفی ایده بسیار خوبی است.

وی وقف را یک سنت در ایران و دیگر کشورها دانست که در راه خدا و خیر مردم انجام می‌شود و گفت: وقت گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند.

مطالب مرتبط: وقف پردازنده، نمونه‌ای از وقف نوین

سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان با اوراق وقفی اشاره کرد و گفت: این یک رویداد مثبت در جامعه است.

کمرانی گفت: در همه جای جهان وقف انجام می‌شود تنها نوع موقوفه‌ها متفاوت است مثلا در امریکا هم موسسه‌های خیریه مختلف در زمینه فوتبال یا درمان فعالیت می‌کنند.

وی یادآور شد: در کشور ما بیشتر موقوفه‌ها در راه خدا انجام شده و چه بهتر که در این مسیر به خلق خدا هم خیر و برکت برسد.

سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان با بیان اینکه پیشتر بیمارستان‌هایی به صورت موقوفه ساخته شده‌اند گفت: من تاکنون نشنیده بودم که با اوراق وقفی بتوان بیمارستان ساخت.

وی ادامه داد: تامین سرمایه از طریق اوراق وقفی فکر مناسبی بوده است که باید بیشتر به آن توجه کرد.


منبع: امینانه