شرح پروژه

همین خوبی‌های کوچک هستند که در کنار یکدیگر بر جهان پیروز می‌شوند.

به وقت مهربانی بهانه‌ای است برای تامین مایجتاج اولیه برای افراد بی‌خانمان در شهر تهران، برای حفاظت از ضعیف‌ترین گروه‌های نیازمند که پشت دیوار نامرئی شهر شب‌های سرد را به سختی سپری می‌کنند.

 زمستان به وقت مهربانی و مردم، یک پتو، یک وعده غذای گرم و … را بهانه دارند برای خبردار شدن از حال هم و تخریب دیوار نامرئی.

 

توضیحات کمپین:

در شهر تهران افرادی بدون سرپناه و به عنوان بی‌خانمان با کمترین امکان اولیه در خیابان‌ها به سر می‌برند. در زمستان تحمل شرایط برای این افراد بسیار سخت و طاقت فرسا است. از همین رو مراکزی با عنوان مددسرا (گرمخانه) نسبت به تامین وعده‌های غذایی و محیط مناسب برای خواب اقدام می‌نماید. اما به دلیل افزایش تعداد افراد بی‌خانمان و کم بودن ظرفیت حال حاضر در مددسراها توانایی ارائه خدمت به تمامی افراد وجود ندارد. در این کمپین قصد داریم با مشارکت شهروندان داوطلب نسبت به تامین امکانات اولیه برای خواب افراد بی‌خانمان در مددسراها از جمله تشک، پتو و متکا اقدام نماییم. 

 

این کمپین توسط سامانه مهربانه اجرا می‌شود.


مبلغ اولیه برای 50 نفر تعیین شده است. کمپین تا هر اندازه‌ای که جمع‌آوری شود ادامه خواهد داشت و سقف مشخص ندارد.

قیمت هر بسته (پتو، بالش، تشک): 

با تخفیف ۴۰٪ از تشک رویال ۲۰۸ هزار تومان


مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه: 104,067,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه: 7,833,000 ریال

مبلغ کل پروژه: 111,900,000 ریال کمپین کمک به کارتن خواب