تمامی خدمات کلینیک‌های سیّار دندان‌پزشکی برای مردم روستاها و حاشیه شهرها رایگان است.

به گزارش «ویکی نیکی» و به نقل از ایرنا، «محمد نصیری»، مدیر کل امور خیّرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت گفت: «نهم مرداد امسال در مراسمی با حضور وزیر بهداشت 80 کلینیک سیّار خدمات دندانپزشکی در تهران رونمایی شد و برای ارائه خدمت به مناطق محروم اعزام شدند، این خودروها اکنون به روستاها و حاشیه شهرها رسیده اند و 71 دستگاه از این کلینیک‌های سیّار دندانپزشکی خدمت رسانی به مردم را آغاز کرده‌اند و مشغول فعالیت هستند.»
وی گفت: «تمام خدمات کلینیک‌های سیّار دندانپزشکی به مردم روستاها و حاشیه شهرها رایگان است و این کلینیک‌ها بسته خدمت تعریف شده‌ای شامل ترمیم دندان، کشیدن، فلورایدتراپی و... را با حضور دندان پزشکان برای همه گروه‌های سنی در مناطق محروم ارائه می‌کنند.»

«نصیری» افزود: «خدمات کلینیک‌های دندانپزشکی سیّار هم اکنون در دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف فعال است و تاکنون 12 هزار و 751 نفر از این خدمات رایگان برخوردار شده اند.
مدیر کل امور خیّرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: «محل خدمت این کلینیک‌ها به فراخور موقعیت و جغرافیای دانشگاه علوم پزشکی مربوطه متفاوت است به عنوان مثال در تهران با توجه به اینکه بیشتر جمعیت شهری دارد، بیشتر کلینیک‌های سیّار دندانپزشکی در مناطق حاشیه شهرها مانند پاکدشت، ورامین، مرتضی گرد و... مستقر است اما در دانشگاه‌های علوم پزشکی که بافت روستایی بیشتری دارند مانند اردبیل، زابل، فسا، سمنان و... بیشتر این کلینیک‌ها در روستاها مستقر شده‌اند.»
«نصیری» درباره مشکل شماره‌گذاری خودروهای حامل کلینیک دندان‌پزشکی گفت: «شماره گذاری خودروهای دولتی یک فرآیند اداری خاص دارد و باید در کمیسیون ماده 2 وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود، این فرآیند برای شماره‌گذاری خودروهای کلینیک‌های سیّار دندانپزشکی در حال طی شدن است و پیش بینی می‌شود در زمستان امسال این خودروها شماره گذاری شوند.»

وی افزود: «شماره‌گذاری نشدن خودروهای حامل کلینیک سیار دندانپزشکی خللی در فعالیت و عملکرد این کلینیک‌ها ندارد، به خصوص اینکه هر کلینیک هنگامی که به یک روستا یا منطقه حاشیه‌ای وارد می‌شود با توجه به تعداد بالای متقاضیان استفاده از خدمات آن‌ها حداقل دو تا سه هفته در آن محل می‌ماند.»
مدیر کل امور خیّرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: «تردد کلینیک‌های سیار دندانپزشکی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی انجام می‌شود و شماره گذاری نشدن آن‌ها، اختلالی در فعالیت و خدمت رسانی این مراکز به وجود نیاورده است.»

«نصیری» گفت: «قیمت هر خودرو و کلینیک سیار دندانپزشکی با یونیت و تجهیزات آن برای وزارت بهداشت 270 میلیون تومان تمام شده است. مالکیت خودرو و کلینیک‌ها با دانشگاه‌های علوم پزشکی است اما به دنبال این هستیم که مدیریت خدمات رسانی این کلینیک‌ها را به موسسات خیریه واگذار کنیم.»
وی افزود: «تمام دندان پزشکان و دستیارانی که با این پایگاه‌های سیار همکاری می‌کنند، همکاری داوطلبانه دارند و به ازای خدماتی که ارائه می‌کنند، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و در واقع به طور رایگان در این کار خیر مشارکت می‌کنند.»
مدیر کل امور خیرین و موسسات خیریه وزارت بهداشت گفت: «به تازگی یک موسسه خیریه با نام موسسه خیریه «تبسم» از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است.
قرار است این موسسه به صورت تخصصی برای جذب و فعالیت نیروهای داوطلب در عرصه ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به مردم نیازمند فعالیت کند.
وی در پایان افزود: «وزارت بهداشت در استان‌های مختلف با توجه به توانمندی موسسات خیریه فعال در عرصه خدمات دندانی، مدیریت خدمات کلینیک‌های سیار دندان پزشکی را به موسسه خیریه تبسم یا موسسات معتبر مشابه دیگر واگذار می‌کند.»