نمايشگاه دست سازهاى سفالين كودكان با موضوع صلح با همكاری دفتر توسعه محله باغ آذری، موزه صلح تهران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران (مرکز شماره 7 ) برگزار می‌شود.

هدف از اجرای اين طرح ترویج مفاهیمی همچون صلح، کاهش خشونت، افزايش حس مسئوليت پذيری كودكان نسبت به محيط زندگی‌شان و درگيرشدن در فعاليت‌های مشاركتی و فروش دست‌سازه‌های سفالين بوده است كه درآمد حاصل از آن، صرف ساخت كتابخانه محلی برای كودكان محله باغ آذرى جنوب تهران خواهد شد.

اين نمايشگاه با مشاركت بيش از ٦٠٠ كودک از استان تهران، برپا شده و منتظر حضور سبز شما نیکوکاران عزیز می‌باشد.

زمان: ٥ تا ١٤ آذر ساعت ٩:٣٠ تا ١٥  
مكان: بزرگراه بعثت، ضلع شمال شرقى پارك بعثت، كانون پرورش فكرى كودک و نوجوان مركز شماره ٧