معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ۶ ماه دوم ۹۶ با حمایت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد خبر داد.

حبیب‌الله مسعودی فرید اظهار داشت: سازمان بر اساس قانون و برنامه‌های توسعه وظایف متعددی در حوزه مسئولیت اجتماعی دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور در حوزه  ساماندهی کودکان خیابانی، در کلان شهرها بیان کرد: در این زمینه برنامه ریزی برای توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر شده است.

فرید ادامه داد: در ۶ ماه دوم سال ۹۶ برنامه ویژه ای برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پیش بینی شده است که در این امر از ظرفیت شهرداری ها ،سازمان‌های فعال در حوزه اجتماعی و خیرین استفاده خواهد شد.

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تشکیل کارگروه کاهش و آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌های پیش بینی شده در حوزه اجتماعی خواهد بود.

وی اضافه کرد: اعتباراتی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی از سوی بهزیستی و وزارت رفاه پیش بینی شده که در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

منبع: مهر