سایه، سامانه اینترنتی و نوین جمع‌آوری اطلاعات نیازمندان جهت ارائه به توانمندان است تا به بهترین نحو و در سریع‌ترین زمان توان ارائه شده به دست نیازمندان برسد. 

افراد به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی (خیریه، سازمان مردم نهاد یا از سوی شخص حقیقی) نیازهای خود را در این سامانه مطرح می‌کنند. خیّرین و نیکوکاران با توجه به توانایی خود به نیازها پاسخ می‌دهند. در واقع این سامانه نقطه تلاقی «نیاز» و «توانایی» افراد است. 


این سامانه با هدف اینکه نیازمندان بهترین کمک را دریافت کنند و فرآیند کمک‌رسانی شفاف‌تر صورت گیرد، طراحی شده است. 


شعار سایه: اتصال توان توانمند به نیاز نیازمندان


معرفی طرح اجتماعی سایه

نحوه ارائه خدمات در سایه

  • درخواست نیاز:

 کاربران می‌توانند نیازهای خودشان را در این سامانه مطرح کنند. این نیازها شامل کالا، خدمات آموزشی، خدمات درمانی، مالی، امکانات، اشتغال و استخدام را در شش سطح می‌توان برشمرد.

  • بررسی نیاز:

نیاز گروه‌های مختلف اعم از خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که  عضو سیستم  سایه هستند، بررسی و ثبت می‌شود.

  • ثبت توانایی:

خیّرین و نیکوکاران می‌توانند توانایی خود را در سیستم ثبت کنند. حال این توانایی می‌تواند کمک‌های نقدی، وسیله و یا کالای نو و یا دست دوم سالم باشد.

  • انتخاب نیاز:

این افراد در سریع‌ترین زمان و بهترین نحو می‌توانند نیاز مرتبط با توانایی خود را شناسایی و انتخاب کنند.

  • مرحله نهایی: 

فرد نیکوکاری، نیاز مدنظر خود را انتخاب می‌کند و به ارائه خدمات می‌پردازد در واقع اتصال توان توانمند به نیاز نیازمند در این مرحله حاصل می‌شود.سایه سیستم خیریه ها و افراد سودجو رو چطور شناسایی می‌کند؟

سایه با یه الگوریتم هوشمند این مراکز رو شناسایی می‌کند و به واحد نظارت اطلاع می‌دهد، این نیاز از سیستم حذف می‌شود و به اطلاع مردم رسانده می‌شود.