جاناتان الیس در کتاب خود با عنوان «کمپین کردن به قصد موفقیت» که توسط انجمن ملی سازمان‎‎های داوطلبی انگلستان منتشر شده معتقد است که یک کمپین موثر و کارآمد باید اول و پیش از هر چیز بتواند با مخاطبینش رابطه بسازد و آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما این کافی نیست. اینکه با پیام‌تان مخاطب را تحت تاثیر قرار دهید، بسیار خوب است ولی ممکن است آن‌ها به این نتیجه برسند که معضل مطرح شده در کمپین زیادی افسرده کننده و یا سخت است و راه‌حلی برای تغییر وجود ندارد.
یک کمپین باید فراتر از تحت تاثیر قرار دادن افراد برود و مخاطبان را سر ذوق و اشتیاق بیاورد. یک کمپین موفق باید به مخاطبانش بگوید که راه‎حلی برای مشکلی که بیان شده، وجود دارد. کمپین باید دارای بخش‎هایی باشد که مشوق افراد برای قدم برداشتن باشد و نظرات منفی و محکوم به شکست را خنثی کند.
اما تحت تاثیر قرار دادن و ایجاد اشتیاق هم بدون وجود شرط سومی در یک کمپین کافی نیست. یک کمپین برای موفق شدن علاوه بر این که مخاطبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و امیدوار و مشتاق به تغییر می‌کند، باید مطمئن بشود که دریافت‎کنندگان پیام تصمیم می‎گیرند که گامی عملی بردارند.

اینفوگرافی زیر را ببینید و  سه شرط لازم برای موفق‌ شدن کمپین را بررسی کنید. و به ما بگویید آیا پیام کمپین شما دارای این سه شرط لازم است؟