انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، به مناسبت روز جهانی بی‌خانمانی، نشستی برگزار نموده است.