«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

در وبسایت «Charity Navigator»، ده خیریه‌‌ای که بیشترین کمک‌های دریافتی در سال 2015 داشته‌اند، معرفی شده‌اند. لیست زیر بر مبنای میزان دریافت کمک‌های مالی موسسات خیریه در پاییز سال 2015 میلادی تهیه شده است. لازم به ذکر است که در این لیست صرفاً موسساتی که تحت نظارت و بررسی Charity Navigator بوده‌اند آورده شده‌ است.

 

رتبه
موسسه
مجموع کمک‌های دریافتی
1
62،455 $
2
41،389 $
3
39،342 $
4
28،587 $
5
24،390 $
6
21،185 $
7
19،440 $
8
15،294 $
9
14،284 $
10
14،210 $