موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان به مناسب ماه مبارک رمضان کمپین خیریه راه اندازی کرده است.
نیکوکاران می‌توانند به بهانه‌ ماه مبارک رمضان به کمپین #وقت_همدلی بپیوندند و با پرداخت 5000 تومان در تامین هزینه‌های دارو و درمان یک روزِ یک کودک مبتلا به سرطان مشارکت کنند.
5000 تومان معادل میانگین هزینه یک روز درمان یکی از 1300 کودک مبتلا به سرطان خراسان است.

برای مشارکت در این کار نیک می‌توانید به وب سایت موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان یا راه های پرداختی زیر اقدام کنید:
آدرس سایت
www.khorasan-charity.org
پرداخت از طریق کد موبایل:
 12481347#*4*733*
شماره حساب بانک ملت:
5252511953
شماره کارت بانک ملت:
6104-3378-4152-9892
شماره حساب بانک ملی:
0221181533006
شماره کارت بانک ملی:
6037-9918-9969-4735