در سال 2008، در شهر ملبورن استرالیا، کمپینی به منظور فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در مصرف آب به راه افتاد که تاثیرات آن تا امروز نیز محسوس است. هدف این کمپین کاهش متوسط مصارف آبی شهروندان این شهر به حداکثر 155 لیتر آب در طول شبانه روز بود.


قبل از اجرای این طرح، مصرف آب ساکنین ملبورن به طور میانگین 180 لیتر در فصل تابستان و 165 لیتر در فصل زمستان بوده است.

 رویا باقری