شرح پروژه

آقای ع نتوانسته برای خود زمینی بخرد، پدرش بخاطر کهولت سن دیگر نمی‌تواند کار بخصوصی انجام دهد. به دليل اينكه جامعه خانواده‌ی او را از قشر ضعيف جامعه ميبيند نتوانسته كاری برای خود دست و پا كند و به اوضاع خود سامان دهد.

او چند بار برای خواستگاری رفته اما هر بار برای او جواب رد داده اند اما اما دست روی دست نگذاشته و با تلاش و زحمت كاری نسبتا خوب در حد خود پيدا كرده كه البته كار او تنها در چند فصل از سال است.

از آنجايی كه او نتوانست زمينی برای خود بخرد، در خانه‌ی پدری خود توانسته چند اتاق درست كند، اما هزينه‌های انجام شده و پيش رو بر دوش او سنگينی مي‌كنند و او روی به ما آورده و چشم انتظار كمک‌های ماست.

او در اين نوروز ( ٩٨ ) همسر خود را به خانه‌ی خود ميآورد ، اما اين خانه‌های خالی نيازمند وسايل اساسی است.

تصميم بر اين داريم كه با همت شما عزيزان و خيّرین محترم تنها چند قلم از اساسی‌ترین موارد جهیزیه‌ی عروسی را برای این ۲ جوان تهیه کنیم که عبارتند از :

۱- یک عدد لباسشویی: به قیمت ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

۲-یخچال : به قیمت ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۳- یک دستگاه جارو‌برقی: به قیمت: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

امیدواریم که با کمک و همت یکدیگر بتوانیم این بار سنگین را، هر کس به میزان اندکی، از دوش این جوان سبک و سبک‌تر کنیم.

باشد تا این صدقه مطابق نص خداوند و رسول الله ، سبب دفع بلای ما و فرزندان ما و همچنین صدقه‌ای جاریه و ذخیره‌ای برای آخرت ما باشد.

آمّین

مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه: 55,056,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه: 4,144,000 ریال

مبلغ کل پروژه: 59,200,000 ریال

پیرو قرارداد شماره 104/ق/9605 در تاریخ 96/05/11، عبدالحمید ارجمند از طرف موسسه نیکوکاری مهربانه به عنوان مسئول اجرای پروژه تعیین شده است.