دو خیریه برتر کشور در افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان تجلیل شدند.

به گزارش ویکی نیکی و به نقل از مهر، در ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، از مدیران دو خیریه برتر کشور آقایان صیفی مدیرعامل انجمن خیریه امام زمان خورزوق در استان اصفهان و سید محمد موسوی بنیان‌گذار کانون معلولین توانا از قزوین تقدیر شد.

انجمن خیریه امام زمان خورزوق در سال ۶۴ بنا بر تصمیم و همت افراد خیر و نیکوکار بنیان گذاری شده است و با توجه به اینکه این شهر از مناطق محروم کشور محسوب می‌شود در راستای تامین معیشت تعدادی از خانواده‌های محروم خورزوق فعالیت می‌کند.

کانون معلولین توانا نیز اشتغال‌زایی برای معلولان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس ۹۲ درصد از پرسنل کارخانه معروف محصولات بهداشتی به مدیرعاملی موسوی معلول هستند.

موسوی بنیان‌گذار کانون معلولین توانا در اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: بسیاری از اختراع‌های بشری به دلیل محدودیت ایجاد شده است و براین اساس من محدودیت را لطف الهی می‌دانم که با پی‌بردن ارزش آن توانایی و سازندگی برمی‌خیزد.


حاکم کردن سرمایه داری الهی به جای سرمایه‌داری امپریالیستی یا کمونیستی را مدنظر دارم!

وی هدف خود را از ایجاد اشتغال برای معلولین حاکم کردن سرمایه‌داری الهی به جای سرمایه‌داری امپریالیستی یا کمونیستی برشمرد و گفت: برای حفظ کرامت انسان‌ها معلولان را سرکار آوردم تا عشق امید و زندگی را برای این افراد زنده کرده و برای جامعه نیز ارزش‌آفرینی می‌کنم.

وی ادامه داد: هدف من این است که سرمایه‌داری نه شرقی و نه غربی را عینیت ببخشم و از متولیان امور نیز می‌خواهم سرمایه‌داری الهی را بر جامعه حاکم کنند.