کمی صبر کنید...

بنیاد کمک

148552661 98 5,000 تومان ناموجود

بنیاد نیکوکاری کیش مهر کتایون(کمک)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

148559853 98 5,000 تومان ناموجود

هنوز توضیحاتی اضافه نشده است. برای دیدن اطلاعات بیشتر روی لینک خیریه کلیک کنید.

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه بهنام دهش پور

148547643 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه محک

148547420 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه نیکان ماموت

148547131 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه نیکان ماموت

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خانه ای بی

148552660 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه آتنا

148552646 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه ارتقا کیفیت زندگی زنان آتنا

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه رعد

148550430 98 5,000 تومان ناموجود

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}