دسته‌بندی


کمی صبر کنید...

بنیاد کمک

148552661 98 5,000 تومان ناموجود

بنیاد نیکوکاری کیش مهر کتایون (کمک)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه بهنام دهش پور

148547643 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خانه ای بی

148552660 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه نور

148552536 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی دارای شعب تهران و شهرستان

خیریه امید فردا

148551213 98 5,000 تومان ناموجود

مرکز توانبخشی امید فردا

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه نیکان ماموت

148547131 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه نیکان ماموت

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه همت

148552537 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه همت جوانان

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرآفرین

148554111 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه نیکوکاری مهرآفرین حامی کودکان نیازمند

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی شعب تهران و شهرستان‌ها
از {{model.count}}

خیریه محک

148547420 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

جامع ترین و کامل‌ترین بانک اطلاعاتی موسسات خیریه و سمن‌های ایران در تمامی حوزه‌های فعالیت در زمینه سلامت، بهداشت، محیط زیست، رفاه اجتماعی، توسعه انسانی و اقتصادی، کارآفرینی، فرهنگی و مشارکت‌های اجتماعی

دسته‌بندی