دسته‌بندی


کمی صبر کنید...

خیریه مهرانه زنجان

148551155 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی زنجان
از {{model.count}}

خیریه امید فردا

148551213 98 5,000 تومان ناموجود

مرکز توانبخشی امید فردا

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه رعد

148550430 98 5,000 تومان ناموجود

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه نیکان ماموت

148547131 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه نیکان ماموت

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه طلوع بی نشان‌ها

148551060 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه طلوع بی نشان‌ها

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + بهداشتی و درمانی + نگهداری و سرپرستی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه مهرآفرین

148554111 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه نیکوکاری مهرآفرین حامی کودکان نیازمند

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی شعب تهران و شهرستان‌ها
از {{model.count}}

موسسه ایلیا

148589375 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)

حوزه فعالیت خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه خادمین کتیج

148552111 98 5,000 تومان

موسسه خیریه خادمین کتیج

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی
منطقه جغرافیایی سیستان و بلوچستان
از {{model.count}}

جامع ترین و کامل‌ترین بانک اطلاعاتی موسسات خیریه و سمن‌های ایران در تمامی حوزه‌های فعالیت در زمینه سلامت، بهداشت، محیط زیست، رفاه اجتماعی، توسعه انسانی و اقتصادی، کارآفرینی، فرهنگی و مشارکت‌های اجتماعی

دسته‌بندی