بهترین چارچوب نظری و مفهومی برای ترویج امر خیر
دانش نیکی
بهترین چارچوب نظری و مفهومی برای ترویج امر خیر

آیا می‌دانید تکافل اجتماعی چیست؟ آی...

فاطمه ولی‌محمدی
0
بررسی وضعیت نظارت دولت بر موسسات خیریه در دو کشور ایران و انگلستان
دانش نیکی
بررسی وضعیت نظارت دولت بر موسسات خیریه در دو کشور ایران و انگلستان

 موسسات در کنار تمام مزایا و جنبه&z...

فاطمه ولی‌محمدی
0
بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن
دانش نیکی
بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن

در این نوشتار نهاد خیریه و اهداف آن به ط...

رویا باقری
0
ماده 139 قانون مالیات‌های موسسات خیریه و عام المنفعه
دانش نیکی
ماده 139 قانون مالیات‌های موسسات خیریه و عام المنفعه

قانونگذاران مالیاتی، تسهیلاتی را برای خی...

فاطمه ولی‌محمدی
0
معافیت‌های مالیاتی موسسات خیریه و عام المنفعه
دانش نیکی
معافیت‌های مالیاتی موسسات خیریه و عام المنفعه

آیا می‌دانید مطابق قانون مالیات&lrm...

فاطمه ولی‌محمدی
0
ساختار سازمانی موسسات خیریه طبق اساسنامه
دانش نیکی
ساختار سازمانی موسسات خیریه طبق اساسنامه

در این نوشتار ابتدا به شرح ساختار سازمان...

فاطمه ولی‌محمدی
14
بهبود عملکرد موسسات خیریه، با انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره
دانش نیکی
بهبود عملکرد موسسات خیریه، با انتخاب دقیق اعضای هیئت مدیره

انتخاب اعضای هیئت مدیره بهترین راه برای...

سحر حسین‌خواه
2