در جایی‌که بازارها دایر بوده و از رونق مطلوبی برخوردار باشند، ارائه کمک‌های نقدی، روشی موثر برای تسریع در روند دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار یعنی «به صفر رساندن گرسنگی» تا سال 2030 محسوب می‌شود.

با این روش هزینه‌های جانبی ارائه کمک‌های غذائی کاهش یافته و آمار تعداد افراد تحت پوشش بالا می‌رود. کمک‌های نقدی بخشی از یک راه حل جامع برای پاسخگویی سریعتر به نیاز غذایی افراد نیازمند است.

کمک‌های نقدی از مزایای بسیاری برخوردار است. چنانچه ارائه کمک‌های نقدی به درستی بکار گرفته شود، افراد تحت پوشش با حفظ کرامت انسانی می‌توانند مواد غذایی مورد نیازشان را بر اساس ذائقه خود از بازارها تهیه کنند که در نتیجه تنوع غذائی بیشتر شده و وضعیت تغذیه‌ای نیز بهبود می‌یابد.
دسترسی آسان به غذا سبب می‌شود تا افراد کمتر به روش‌های جایگزین نامناسب برای تهیه غذا مانند فروش دارایی‌های با ارزش خود روی آورند.


درباره نگاهی چندبُعدی به موضوع فقرزُدایی در برنامه جهانی غذا (WFP) بیشتر بدانیم.


علاوه بر این، ارائه کمک‌ها به صورت نقدی تاثیر فزاینده‌ای بر اقتصاد محلی دارد. با توانمندسازی مردم برای خرید مواد غذایی به صورت محلی، آنان می‌توانند به تقویت بازارهای محلی کمک نموده، کشاورزان خرد را تشویق به تولید بیشتر کرده و ظرفیت‌های ملی را حتی در زمان بحران بالا ببرند.مطالعات اخیر نشان داده است که 1‌دلار کمک نقدی به یک پناهنده یا شخص آسیب‌پذیر به میزان 2‌دلار در اقتصاد محلی تاثیر می‌گذارد.


همسو با استراتژی جهانی در زمینه ارائه کمک‌های نقدی، برنامه جهانی غذا در ایران از ماه مارچ سال 2018 با بکارگیری روش ارائه کمک‌های نقدی بر تاثیر و کارآمدی کمک‌های خود به آسیب‌پذیرترین پناهندگان افغان و عراقی ساکن 20 مهمان‌شهر واقع در 13‌ استان در سراسر کشور افزوده است.  

برنامه جهانی غذا که پیش‌تر تنها به ارائه کمک‌های غذایی می‌پرداخت از طریق روش جدید به ارائه ترکیبی از کمک‌های غذایی و نقدی روی آورده است.
دستیابی به نتیجه مطلوب از طرق زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

  • خانوارهای پناهندگان برای تامین نیازهای غذایی خود از کمک‌های غذایی و نقدی بهره گیرند.
  • به منظور افزایش آمار ثبت‌نام و تحصیل دختران، خانوارها در قبال حضور مستمر دخترانشان در مدارس، کمک‌های نقدی دیگری نیز به عنوان مشوق تحصیلی، دریافت نمایند.
  • زنان پناهنده از حمایت‌های معیشتی برای کسب درآمد جهت کمک به اقتصاد خانواده و افزایش خود اتکایی  بهره جویند.

با وجود اینکه جمعیت پناهندگان قبلا توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور شناسایی شده و در فهرست ذینفعان برنامه جهانی غذا ثبت نام شده‌اند، برنامه جهانی غذا با بکارگیری از سیستم رایانه‌ای مدیریت انتقال خود، قصد دارد تا کلیه پناهندگان را جهت صدور کارت بانکی ثبت‌نام نماید.
سپس پناهندگان با دریافت کارت بانکی خود که به نام هر شخص صادر می‌شود، می توانند از فروشگاه‌های مشخص شده خرید و یا با برداشت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز، به تامین مایحتاج غذایی خود بپردازند.

منبع : وب سایت برنامه جهانی غذا در ایران