خیریه رهجویان عترت حضرت محمد رسول الله، قصد داشت با خرید وسیله نقلیه، ملزومات فراهم شده را سریع‌تر به دست نیازمندانی برساند که در بدترین و دورترین نقاط و حاشیه‌های شهر زندگی می‌کنند، مناطق محرومی که حتی بیشتر ما از وجود آنها بی‌خبر هستیم. ولی این پویش متوقف شد.!!

اما چرا این پویش موفق نشد و به سرانجام نرسید؟! و چرا مسئولین این پویش گزارشی در این راستا ارائه ندادند؟! جای تعجب و البته تاسف دارد. در این پویش مبلغ مورد نیاز 48,000,000 تومان بود که تنها 2,541,250 تومان آن تامین شد.

دلایل عدم موفقیت این پویش و هر پویش مشابه دیگری از نظر «ویکی‌نیکی» رعایت نکردن اصول برگزاری کمپین‌های خیریه می‌باشد.

هر کمپینی باید به درستی برنامه‌ریزی شده و اصول تبلیغات، بازاریابی و جذب منابع نیز در آن پیش‌بینی و در نظر گرفته شود. چراکه صرف‌نظر از هزینه‌های صرف شده برای انجام آن و در نهایت به سرانجام نرسیدن کمپین، افراد نیکوکار در پروژه‌هایی شرکت خواهند کرد که بر پایه اهداف و اصول منطقی پایه‌ریزی شده باشند.

امید است بانیان کمپین‌های نیکوکاری و همچنین سامانه‌های جمع‌سپاری مالی، با اهداف و برنامه‌های مشخص و پایدار، دست به برگزاری کمپین‌های خیریه زده و تاثیرگذاری بیشتری نیز داشته باشند.