خداداد عزیزی چهره نام آشنای فوتبال ایران درخصوص ميزان آشنايی‌اش با فرهنگ وقف بيان می‌دارد: «از كودكی با اين فرهنگ آشنايی دارم چرا كه بارها از بزرگترها شنيده بودم كه فلانی زمين و يا باغش را وقف كمک به ساخت مدرسه و يا بيمارستان كرده است و اين موضوع موجب شد تا خاطرات خوبی را در ذهن داشته باشيم.»


به گزارش ویکی نیکی و به نقل از امینانه، خداداد عزيزی، فرزند دوست داشتنی مشهدی، غزال تيز پای فوتبال و كسی كه خاطره رفتن به جام جهانی 98 فرانسه با گل زيبای او به تيم ملی استراليا هرگز از يادمان نخواهد رفت.

 اين فوتباليست كشورمان درخصوص كمبودهای موجود در فوتبال می‌گويد:
با وجود اينكه فوتبال رشته پر درآمدی است، اما به همان ميزان نيز از برخی كمبودها رنج مي برد و اين موضوع سبب شده تا بسياری از استعدادها به خاطر نداشتن امكانات نتوانند خود را وارد اين عرضه كنند، چرا كه با توجه به وضعيت فعلی فوتبال دراين رشته بايد به صورت حرفه‌ای آموزش ديده وارد شد.

 خداداد عزيزی می‌افزايد:
 الان نيز بسياری از باشگاه‌ها وتيم‌های شهرستانی با مشكلات بسياری از جمله مالی مواجه‌اند كه اين مهم سبب شده تا مسئولان و مدیران باشگاه‌ها به تنهایی به مربيان و بازيكنان وعده هايی دهند كه هرگز عملی نمی‌شود.

 وی درخصوص ميزان آشنايی‌اش با فرهنگ وقف بيان می‌دارد:

«از كودكی با اين فرهنگ آشنايی دارم چرا كه بارها از بزرگ‌ترها شنيده بودم كه فلانی زمين و يا باغش را وقف كمک به ساخت مدرسه و يا بيمارستان كرده است و اين موضوع موجب شد تا خاطرات خوبی را در ذهن داشته باشيم.»


وی درخصوص كارهايی كه در زمينه وقف انجام داده می‌افزايد:
معمولا افراد خصوصا بيش‌تر ورزشكاران از جمله خودم دوست نداريم كه كارهايی را كه در اين زمينه انجام مي دهيم رسانه‌ای كنيم چرا كه بعضي كارها دروني بوده ونياز نيست كه بازگوشود، اما لازم است كه بدانيد خيلی از ورزشكاران چون خود با محروميت بزرگ شده اند لذا درخصوص كمک كردن به ديگران از هيچ كوششی دريغ نمی‌كنند.

 وی درخصوص جايگاه فرهنگ وقف درجامعه می‌گويد:

خوشبختانه درسال‌های اخير اقدامات خوبی انجام شده و با توجه به اثرات مثبت اينگونه كارها و اعتماد به مسئولان رغبت به وقف روند افزايشی پيدا كرده كه می توان به ساخت مدرسه در مناطق محروم اشاره كرد.

 عزيزی در خصوص وقف‌هايی كه انجام داده است می‌افزايد:
از آنجايی كه خيلی‌ها دوست ندارند در رابطه با اين موضوع و كارهايی كه كردند حرف بزنند من نيز از اين قاعده مستثنی نبوده برنامه‌هايی دارم كه نمی‌توانم بگويم.


اين مربی فوتبال با اشاره به نقش وقف در شكوفايی استعدادها بيان می‌كند:

«اين سنت می‎‌تواند نقش مهمی را در توسعه ورزش در مناطق محروم كه دارای استعداد بالايی هستند ايفا كند لذا بايد اين موضوع بيشتر مورد توجه واقفان قرار بگيرد.»