گروه مهربونی برای در یک اقدام زیبا قرار است برنامه مهرورزی به سالمندان را اجرا کنند تا به این عزیزای دوست داشتنی نشان بدهند که فراموش نشده‌اند. به همین منظور فراخوانی داده‌اند تا هرکسی که می‌تواند در این برنامه شرکت کند.


زمان: جمعه 5 آذر 95 ساعت 10

مکان: اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی، خیابان امین آباد آسایشگاه صادقیه

وبگاه: mehrabuni.org