آیا شما فردی هستید که دغدغه‌ افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه را دارید؟
آیا یک فرد دارای معلولیت هستید که برای ارتقای کیفیت زندگی خود در تلاش‌اید؟
آیا یک کارآفرین هستید که می‌خواهید ابزار کارآفرینی اجتماعی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت به کار گیرید؟

اگر به یکی از این سوالات پاسخ مثبت داده‌اید، این دوره برای شماست.

پرتو یک مرکز آموزشی است که با هدف افزایش مشارکت شهروندان در ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه کشور و شکوفا سازی ظرفیت‌های فعلی تاسیس شده است. این مرکز دارای دو مدرسه زیر مجموعه مجزا اما مکمل در حوزه‌های کارآفرینی اجتماعی و ترویج و حمایت‌گری است. 


در این دوره آنلاین پنج هفته‌ای، با کمک مشاوران متخصص می‌آموزیم که چطور می‌توانیم ابزار کارآفرینی اجتماعی را به شکلی موثر و متناسب برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و افزایش مشارکت آن‌ها در جامعه به کار گیریم.

آموزه‌های هفتگی

هفته اول: آشنایی با پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت
هفته دوم: کارآفرینی اجتماعی چیست و چطور می‌تواند به احقاق حقوق افراد دارای معلولیت کمک کند
هفته سوم: آشنایی با تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی در این حوزه و تحلیل آن‌ها
هفته چهارم: تحلیل شرایط موجود و شناسایی نیازهای موجود
هفته پنجم: تولد یک ایده کارآفرینی اجتماعی

شروع دوره: پنجم شهریور ماه ۱۳۹۷
مهلت ثبت نام: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

این دوره، اولین دوره از سری دوره های کارآفرینی اجتماعی برای افراد دارای معلولیت و نقطه ورود شما به دوره‌های بعدی است. در دوره‌های بعد، می‌آموزید که چگونه ایده خود را به یک طرح اجرایی تبدیل کنید و آن را عملی سازید. برای شرکت در این دوره، ثبت نام کنید.

ثبت نام