بنیاد بین المللی اهدا (CAF) هر سال، «شاخص‌های نیکوکاری» در کشورهای جهان را بررسی و اعلام می‌کند. هدف این بنیاد از اعلام شاخص‌های جهانی، انعکاس طبیعت متغیر و منحصر به فرد الگوهای رفتاری خیرخواهانه بیان شده است.

«CAF»، امسال نیز سه شاخص جهانی نیکوکاری یعنی «کمک به افراد ناشناس»، «کمک مالی به خیریه‌ها» و «مدت زمان کار داوطلبانه» را در کشورهای مختلف جهان، بررسی و نتایج را گزارش نموده است.

در این نوشتار طبق آخرین گزارش بنیاد «کف» در سال 2018، ده کشور برتر جهان بر اساس میزان مشارکت و تعداد افراد واقعی مشارکت کننده در شاخص «کمک به غریبه‌ها» مورد بررسی و تحلیل واقع شده‌اند.


شاخص جهانی کمک به غریبه ها


10‌کشور برتر جهان در «کمک به افراد ناشناس» با بررسی میزان مشارکت و جمعیت آن‌ها

در سال 2018، در سطح جهان شاهد افزایش حداقل 3 درصدی امتیاز کمک به افراد ناشناس در 49 کشور بوده‌ایم، در حالیکه همین مقدار کاهش امتیاز را در 40 کشور دیگر نیز شاهد بوده‌ایم.

جدول شماره‌‌1 کشورهایی را نشان می‌دهد که بیشترین درصد مشارکت در کمک به افراد ناشناس دارند و جدول شماره‌‌2 کشورهایی را نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد کمک کننده به افراد ناشناس را دارند.

جدول 1 : ده کشور برتر با بیشترین درصد مشارکت در کمک به افراد غریبه


 • امسال کشور «لیبی» با افزایش شش درصدی نمره خود در شاخص کمک به غریبه‌ها، در حال حاضر جایگاه نخست درصد مشارکت در کمک به افراد ناشناس را کسب کرده است.

 • جایگاه اول این جدول در سال 2017، به «سیرالئون» تعلق داشت و در حال حاضر این کشور دارای مقام پنجم است.

 • اکثر 10 کشور برتر معرفی شده در الگوی کمک به افراد ناشناس همانند جدول گزارش سال 2017 هستند و تنها دو کشور جدید یعنی «بحرین» و « گامبیا» در سال 2018 به این کشورها اضافه شده‌اند.


آیا می‌دانید «نیکوکارترین کشورهای جهان در گزارش 2017 بنیاد «کف»» چه کسانی بودند؟


 • «گامبیا» اولین بار است که در گزارش CAF 2018 بررسی شده است و در رتبه هفتم الگوهایی رفتاری کمک به افراد ناشناس قرار دارد.
  این کشور کوچکترین و البته پر جمعیت‌ترین کشور در آفریقا به شمار می‌رود.

تخمین زده می‌شود که تقریبا نیمی از جمعیت کشور «گامبیا» در فقر زندگی می‌کنند و فقر در مناطق روستایی این کشور تا ‌70درصد افزایش را نشان می‌دهد.


جدول 2 : ده کشور برتر با بیشترین تعداد افراد کمک کننده به افراد غریبه


 • «هند» و «چین» یکی از کشورهایی هستند که رتبه بالایی در جدول تعداد واقعی افراد کمک کننده به غریبه‌ها را دارند.
  ولی آنچه از بررسی‌ها می‌توان نتیجه گرفت این است که این رتبه ناشی از میزان بالای جمعیت این دو کشور نسبت به سایر کشورهای بررسی شده توسط بنیاد «کف» می‌باشد.
  و طبق گزارش‌های این بنیاد، درصد مشارکت این دو کشور در امور خیرخواهانه نسبت به جمعیت آن‌ها، کم می‌باشد.

 • تمامی اطلاعات در جداول فوق با استفاده از آمار تعداد افراد بالغ سازمان ملل متحد محاسبه شده‌اند.


وضعیت ایران در شاخص نیکوکاری «کمک به افراد ناشناس»

طبق گزارش 2018 بنیاد «کف»، ایران در شاخص «کمک به افراد ناشناس»، رتبه 24 را کسب کرده که نسبت به رتبه 23 سال گذشته، با اُفت 1‌امتیاز، روندی نزولی در این شاخص دارد.
همچنین ایران در سال جاری، رتبه 29 جهانی را در شاخص‌های جهانی نیکوکاری کسب کرده که نسبت به رتبه 17 سال گذشته، اُفت زیادی داشته است، هرچند که امتیاز هردو سال برای ایران، بدون تغییر  45% است.

برای بررسی جایگاه ایران در سایر شاخص‌ها، مقاله «وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری «CAF» در سال 2018» را مطالعه کنید.