«ویکی نیکی» در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ شرکت کرده است.
الکامپ، بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آن‌ها برگزار می‌شود.
این رویداد امسال از 6 تا 9 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده است. غرفه ویکی نیکی در سالن 11-10، شماره 510 واقع است.

منتظر حضور سبز همراهان ویکی نیکی در نمایشگاه الکامپ هستیم.