به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، کانون خیریه دانشجویی CPR مهرورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اقدام به برگزاری طرحی برای کودکانی که به دلایلی، زمینه برای تحقق ابتدایی‌ترین حقوق و نیازهای آنها مساعد نیست، کرده است تا اشتیاق و علاقه به کتاب در روح و جان آن‌ها نهادینه شود.

این گزارش حاکی از آن است که در طی زمان اندکی که از اجرای طرح می‌گذرد، تاثیرات مطلوب و درخور انتظاری بر روی این کودکان ایجاد شده است.


خلاقیت کانون خیریه  برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان


خلاقیت کانون خیریه  برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان


خلاقیت کانون خیریه  برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان


خلاقیت کانون خیریه  برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان


خلاقیت کانون خیریه  برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطانمنبع: خبرنامه دانشجویان ایران