سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کمپین مشترکی با عنوان «همه واقف باشیم» را راه اندازی کرده اند. 400 سازه با هدف تبلیغ امر وقف در سطح شهر نصب شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در هفته وقف؛ چهارشنبه 1396/9/1 با نام «وقف، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده است. هدف از انتشار پوسترهای وقف، نمایش کارکرد‌های وقف در حوزه‌های مختلف است. در همین راستا وقف می‌تواند پاسخگویی نیاز روز جامعه باشد و به تولید و اشتغال کشور کمک کند.