فرهنگ و هنر


کمی صبر کنید...

موسسه فرهنگی تربيتی سالک آينده سازان آذربايجان شرقی

148556962 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه فرهنگی تربيتی «سالک آينده‌سازان» آذربايجان شرقی

حوزه فعالیت هنر، فرهنگ، علوم انسانی
حوزه عملکرد آموزشی
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه فرهنگ و هنر هم ورود پیدا کرده‌اند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه هنر و فرهنگ را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی