بنیاد «کف» هر ساله گزارش مفصلی از بررسی‌های خود بر روی کشورهای جهان در سه شاخص جهانی نیکوکارانه یعنی «کمک مالی به خیریه‌ها»، «مدت زمان کار داوطلبانه» و «کمک به افراد غریبه» را منتشر می‌کند.
این بنیاد گزارش سال 2018، از بررسی‌های خود را نیز منتشر کرده است. در این نوشتار نتایج بررسی‌های «کف» را در سه شاخص جهانی نیکوکاری بر اساس جنسیت افراد مشارکت کننده،  می‌خوانیم :


شاخص نیکوکاری «کمک به افراد غریبه»

طبق گزارش سال 2018 بنیاد CAF، همانطور که در نمودار شماره 1 نیز کاملا مشهود است، درصد مشارکت افراد در شاخص کمک به افراد ناشناس، هم در زنان و هم در مردان در سال جاری نسبت به سال گذشته، افزایش داشته است.

به‌طور کلی در سطح جهانی، میزان کمک به افراد ناشناس، نسبت به سال گذشته، کاهش داشته است.

در سطح جهان، احتمال الگوی رفتاری کمک به افراد ناشناس در مردان بیشتر گزارش می‌شود. این شکاف جنسیتی از 1.9% در سال 2011 به 4.3% در سال 2017 رسیده است.!


نمودار 1 : مشارکت جهانی در کمک به افراد غریبه، بر حسب جنسیت


آیا می‌دانید وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری 2018 بنیاد «CAF» چگونه است؟


  • برابری زنان و مردان در شاخص «کمک به افراد غریبه»

کشورهایی که در آن‌‌ها مردان و زنان به احتمال زیاد به طور مساوی به افراد غریبه کمک می‌کنند و درصد مشارکت بین آن‌ها تفاوت چندانی ندارد :
کشور «اسلوونی»
 کشور «برزیل» 

  • پیشی گرفتن مردان از زنان در شاخص «کمک به افراد غریبه»

کشورهایی که مردان به احتمال زیاد به یک غریبه بیشتر از زنان کمک می‌کنند و تفاوت فاحشی بین درصد مشارکت زنان و مردان در آن‌ها مشاهده می‌شود، عبارتند از :
 «افغانستان» با 26‌درصد تفاوت
 «بوتسوانا» با 17‌درصد تفاوت
 «پاکستان» با 16‌درصد تفاوت

  • پیشی گرفتن زنان از مردان در شاخص «کمک به افراد غریبه»

کشورهایی که زنان نسبت به مردان با احتمال بیشتری به افراد غریبه کمک می‌کنند :
«بلاروس» با 10‌درصد تفاوت
«استرالیا» با 9‌درصد تفاوت

 

شاخص نیکوکاری «کمک مالی به خیریه‌ها»

طبق نمودار شماره 2 در گزارش سال جاری بنیاد CAF، مشاهده می‌شود که تفاوت بسیار کمی بین نسبت مردان و زنانی که در سطح جهان به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند، وجود دارد.

در واقع شکاف کمی از سال گذشته تاکنون در این شاخص ثبت شده است.
البته مردان بازهم با تفاوت 0.2 درصد بیشتر از زنان، به خیریه‌ها کمک مالی نموده‌اند.


نمودار 2: میزان مشارکت جهانی در کمک مالی به خیریه ها بر اساس جنسیت


  • برابری زنان و مردان در شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها»

کشورهایی که مردان و زنان به نسبت مساوی در کمک مالی به خیریه‌ها مشارکت داشته‌اند، عبارتند از :
 «اردن»
 «مکزیک»

  • پیشی گرفتن مردان از زنان در شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها»

کشورهایی که احتمال الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها در مردان بیشتر از زنان است، عبارتند از :
«کوزوو» با تفاوت تقریبا 21‌درصد
«جمهوری متحد تانزانیا» و «پاکستان» با حدود 19درصد تفاوت. 

  • پیشی گرفتن زنان از مردان در شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها»

کشورهایی که در آن‌ها، زنان بیشتر از مردان به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند، عبارتند از :
 «سوئد»
«نیوزیلند»
«نروژ»

جالب است بدانید، این سه کشور بالاترین سطح توسعه انسانی را در جهان دارند و در رتبه بندی‌های سازمان ملل متحد نیز جز کشورهای با رتبه بالا در برابری جنسیتی، قرار گرفته‌اند. بنابراین :

هرچه تلاش کشورها برای بهبود وضعیت برابری جنسیتی و توسعه انسانی بیشتر شود، احتمال میزان مشارکت زنان در الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها در سطح جهان، افزایش خواهد یافت.


شاخص نیکوکاری «مدت زمان کار داوطلبانه»

طبق نمودار 3، در سال 2018 افزایش جهانی بسیار ناچیزی در مدت زمان کار داوطلبانه‌ی زنان، دیده می‌شود.
مشارکت زنان در امور داوطلبانه نسبت به سال گذشته، تنها 0.5 درصد افزایش داشته است.

طبق همین نمودار، هرچند مردان نسبت به زنان مدت زمان بیشتری در کارهای داوطلبانه باقی مانده‌اند، اما از سال گذشته که میزان مشارکت مردان در امور داوطلبانه 22.6٪ بوده است، در نتایج امسال، تغییری مشاهده نمی‌شود.

نمودار 3 : میزان مشارکت جهانی در کارهای داوطلبانه بر اساس جنسیت


*جالب است بدانید که کشور «اندونزی» دارای بالاترین درصد مشارکت زنان در کارهای داوطلبانه نسبت به سایر کشورهای جهان می‌باشد. میزان مشارکت زنان در این کشور حدود 48٪ گزارش شده است.
با این‌حال در این کشور هنوز هم به میزان قابل توجهی میزان مشارکت زنان کمتر از مردان، گزارش می‌شود.


  • پیشی گرفتن زنان از مردان در شاخص «مشارکت در امور داوطلبانه»

کشورهایی که در آن‌ها زنان بیشتر از مردان در امور داوطلبانه مشارکت دارند عبارتند از :

کشور «سوئیس» با 44٪ مشارکت زنان در مقابل 29٪ مشارکت مردان

 کشور «فرانسه» با 35٪ مشارکت زنان در مقابل 27٪ مشارکت مردان 

کشور «لهستان» با 18٪ مشارکت در زنان در مقابل 11٪ مشارکت مردان

  • پیشی گرفتن مردان از زنان در شاخص «مشارکت در امور داوطلبانه»

کشورهایی که مردان به طور قابل توجهی بیشتر از زنان در کارهای داوطلبانه مشارکت می کنند عبارتند از :
کشور «لیبریا»
کشور «پاکستان» 

*باید یادآور شد، این دو کشور در میان پنج کشور پایین جدول جهانی برابری جنسیتی رتبه‌بندی می‌شوند.

  • برابری زنان و مردان در شاخص «مشارکت در امور داوطلبانه»

کشورهایی که مردان و زنان به طور برابر در امور داوطلبانه مشارکت می‌کنند عبارتند از  :
 «امارات متحده عربی»
 «نامیبیا»
 «ایسلند»