جمع‌سپاری مالی؛ خرید ویلچر
کمپین‌ها
جمع‌سپاری مالی؛ خرید ویلچر

پدر در حالی که مقروض سایر هزینه‌هاس...

مهربانه
0
جمع‌سپاری مالی؛ جلوگیری از فروپاشی امید به زندگی
کمپین‌ها
جمع‌سپاری مالی؛ جلوگیری از فروپاشی امید به زندگی

با بستری شدن پدر خانواده در بیمارستان رو...

دونیت
0
جمع‌سپاری مالی؛ تهیه جهیزیه برای 5 دختر دمِ بخت
کمپین‌ها
جمع‌سپاری مالی؛ تهیه جهیزیه برای 5 دختر دمِ بخت

بردن جهيزيه به منزل همسر، از سنت‌ها...

دونیت
0
جمع‌سپاری مالی موسسه مهروماه؛ پروژه توانمندسازی اقتصادی مادران
کمپین‌ها
جمع‌سپاری مالی موسسه مهروماه؛ پروژه توانمندسازی اقتصادی مادران

در اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی مادران...

فاندینو
0