شرح پروژه

مرضیه به همراه دو فرزندش در خانه خرابه 50 متری به همراه 9 نفر دیگر که خانواده شوهرش هستند زندگی می‌کند. شوهرش زندان است. او سختی‌های زیادی را به همراه دو کودکش متحمل شده اما اخیراً جان خود و دو فرزندش در خطر است.

برادر شوهر او که معتاد به شیشه است روانی شده. او و بچه هایش را آزار می‌دهد. جلو آنها لخت مادرزاد می‌شود. چاقو برمی‌دارد و تهدیدشان می‌کند.
مرضیه زنی روستایی و ساده است. تشویقش کردم به پلیس اطلاع دهد اما او شدیداً از خانواده شوهرش می‌ترسد. می‌گوید: «این کار را بکنم مرا می‌کشند.»
گفتم چکار می‌توانم برایت کنم. گفت: «مرا ازاین خانه بیرون ببر. برایش خانه‌ای دیدم. زیرزمینی کوچک ولی مرتب. برای اجاره این زیرزمین شش میلیون پول پیش لازم است. کرایه ماهی سیصد هزار تومان. قرار است خودش کار کند و کرایه را بدهد. بلد است فرش ببافد. حالا ما باید دست به دست هم دهیم و او را از خانه‌ای که فرزندان و خودش وحشت‌زده هر صبح را شب می‌کنند نجات دهیم.

فقط لحظه‌ای آن دو بچه وحشت زده و تنها را مجسم کنید. منتظر مهر بی‌پایان شما هستم. مطمئنم این بار هم در کنار هم، دلی را شاد خواهیم کرد. شک ندارم که مهربانی دنیا را نجات می‌دهد.


مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه:60,078,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه:4,522,000 ریال

مبلغ کل پروژه:64,600,000 ریال

پیرو قرارداد شماره 100/9703/ق در تاریخ 97/03/19، «آرام روانشاد» از طرف موسسه نیکوکاری مهربانه به عنوان مسئول اجرای پروژه تعیین شده است.