بنیاد «CAF»، هرساله سه شاخص جهانی نیکوکاری یعنی «کمک به افراد ناشناس»، «کمک مالی به خیریه‌ها» و «مدت زمان کار داوطلبانه» را در کشورهای مختلف جهان، بررسی و نتایج را گزارش می‌کند.

در این نوشتار آخرین گزارش بنیاد «کف» در سال 2018، از ده کشور برتر جهان بر اساس میزان مشارکت و تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها، مورد بررسی و تحلیل واقع شده‌اند.10‌کشور برتر جهان در کمک مالی به خیریه‌ها بر اساس درصد مشارکت و جمعیت

جدول شماره 1 ده کشور برتر جهان با بالاترین درصد افراد کمک کننده به موسسات خیریه طی یک ماه گذشته (قبل از انتشار گزارش 2018) را نشان می‌دهد.
جدول شماره 2 نیز ده کشور برتر جهان با بیشترین تعداد واقعی افرادی که به موسسات خیریه کمک کرده‌اند را نشان می‌دهد.


جدول 1 : ده کشور برتر جهان در درصد افراد کمک کننده به موسسات خیریه


جدول 2 : ده کشور برتر با بیشترین تعداد افراد کمک کننده به موسسات خیریه


تحلیل 2018 بنیاد «کف» از درصد و تعداد افراد کمک کننده به موسسات خیریه


  • بالاترین و پایین ترین درصد و رتبه کشورها در افراد کمک کننده به خیریه‌ها

- کشور «میانمار» بالاترین میزان کمک مالی به خیریه‌ها را برای ششمین سال پیاپی به خود اختصاص داده است.
در سال‌های گذشته شاهد افزایش قابل توجهی در امتیاز این کشور در الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها نسبت به امسال بوده‌ایم.

- اگر چه امتیاز «میانمار» در کمک مالی به خیریه‌ها از 91‌درصد به 88‌درصد کاهش داشته است، اما هنوز هم با تفاوت امتیاز قابل توجهی از رتبه دوم جدول یعنی «اندونزی» با دارا بودن امتیاز 78‌، جلوتر می‌باشد.

- کشور «یمن» با تفاوت امتیازی فاحش از «میانمار» در شاخص کمک مالی به خیریه‌ها، در پایین‌ترین جایگاه کشورها قرار دارد.


 «ایران» در سال جاری با تعداد 32 میلیون نفر کمک کننده، در جایگاه 10ام جدول تعداد واقعی افراد کمک کننده به موسسات خیریه قرار دارد.


*برای اطلاعات بیشتر از وضعیت ایران، مقاله «وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری «CAF» در سال 2018 » را بخوانید.

  • بازگشت به جایگاه ده کشور برتر جداول درصد و تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

سال گذشته، کشور «ایرلند» از میان 10‌کشور برتر در کمک مالی به خیریه‌ها برای اولین بار خارج شد، اما به نظر می‌رسد این موضوع موقتی و کوتاه مدت بوده است، چراکه این کشور در سال جاری (2018) با امتیاز 64‌درصد به جایگاه نهم جدول رسید.

کشور «نروژ» در سال جاری به جایگاه 10کشور برتر جدول شاخص‌های نیکوکاری بازگشت.
این کشور آخرین بار در سال 2016 در میان 10 کشور برتر جدول درصد مشارکت افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند، ثبت جایگاه نموده بود.

  • خروج از جایگاه و کاهش امتیاز در جدول درصد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

کشورهایی که از میان 10‌کشور برتر در جدول درصد افراد کمک کننده به خیریه‌ها نسبت سال گذشته خارج و اُفت امتیاز داشته‌اند عبارتند از :
 «تایلند» با 15درصد کاهش ، از 68‌درصد به 53‌درصد
 «کانادا» با کاهش کمتر از پنج درصد ، از 61‌درصد به 56‌درصد 

  • خروج از جایگاه و کاهش رتبه در جدول تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

کاهش رتبه و خروج از جایگاه 10‌کشور برتر جدول تعداد واقعی افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی داشته‌اند برای کشور «تایلند» ثبت و گزارش شده است.
«ژاپن» نیز که در سال‌های گذشته در میان 10‌کشور برتر جدول تعداد واقعی افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی داشته‌اند حضور داشت، در سال جاری این جدول را ترک کرد.

  • بالاترین رتبه در جدول تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

«هند» یکی از کشورهایی است که رتبه بالایی در جدول تعداد واقعی افرادی که به موسسات خیریه کمک مالی کرده‌اند، دارد. ولی این رتبه ناشی از میزان بالای جمعیت این کشور نسبت به سایر کشورهایی است که مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
چراکه این کشور رتبه 89ام جدولِ درصد مشارکت افراد در کمک مالی به خیریه‌ها را کسب کرده است و این رتبه نشانگر درصد مشارکت پایین در کشور هند در کمک مالی به خیریه‌ها نسبت به جمعیت آن، می‌باشد.


وضعیت ایران در شاخص نیکوکاری «کمک مالی به خیریه‌ها»

طبق گزارش 2018  بنیاد «کف»، ایران در شاخص «کمک مالی به خیریه‌ها»، رتبه 24 را کسب کرده که نسبت به رتبه 23 سال گذشته، با اُفت 1‌امتیاز، روندی نزولی در این شاخص دارد.
همچنین ایران در سال جاری، رتبه 29 جهانی را در شاخص‌های جهانی نیکوکاری کسب کرده که نسبت به رتبه 17 سال گذشته، اُفت زیادی داشته است، هرچند که امتیاز هردو سال برای ایران، بدون تغییر  45% است.