«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

 Charity Navigator نیز که صدها هزار نفر از اهداکنندگان و خیّرین در وب سایت این موسسه ثبت نام کرده‌اند، امکان به اشتراک گذاشتن لیست موسسات خیریه، مقایسه خیریه‌ها باهم، مشاهده داده‌های تاریخی و مشترک به صورت ماهیانه، خبرنامه و ایمیل را برای کاربران خود فراهم نموده است. 

کاربران این وبسایت می‌توانند با مشخص نمودن موسسات خیریه مورد نظر خود، عملکرد آن‌ها را در طی زمان پی‌گیری و رصد نمایند. در این نوشتار اطلاعات 10 خیریه‌ای که در بررسی‌های Charity Navigator  بیش‌ترین تعداد دنبال کنندگان را دارند، ارائه شده است.


رتبه
موسسه
تعداد دنبال کنندگان
1
23،368
2
16،313
3
12،424
4
11،690
5
11،191
6
10،440
7
10،102
8
9،386
9
9،220
10
8،983