تغییر مسیر برای سازمان‌های مردم نهاد
دانش نیکی
تغییر مسیر برای سازمان‌های مردم نهاد

این کتاب، توسط جیمز کراولی و مورگانا رای...

مجید ولی محمدی
0
چگونه فناوری مالی نیکوکاری را تغییر دادند
دانش نیکی
چگونه فناوری مالی نیکوکاری را تغییر دادند

سازمان غیرانتفاعی شما باید با آخرین روند...

مجید ولی محمدی
0
موسسات خیریه چگونه از فناوری در عصر جدید استفاده می‌کنند
دانش نیکی
موسسات خیریه چگونه از فناوری در عصر جدید استفاده می‌کنند

سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه ها در...

مجید ولی محمدی
0
10 استراتژی کارساز حفظ نیروی داوطلب
دانش نیکی
10 استراتژی کارساز حفظ نیروی داوطلب

در این مقاله به بررسی مبانی و راهکارهای...

مجید ولی محمدی
0
7 راه برای نشان دادن عشق و احترام به نیکوکاران خود
دانش نیکی
7 راه برای نشان دادن عشق و احترام به نیکوکاران خود

همه از قدردانی و نشان دادن عشق و احترام...

مجید ولی محمدی
0
راهنمای پیامک(SMS) را در کمپین پایان سال خیریه‌ها
دانش نیکی
راهنمای پیامک(SMS) را در کمپین پایان سال خیریه‌ها

پیامک‌ها به عنوان یک کانال ارتباطی...

مجید ولی محمدی
0
محتوای فراگیر (ویروسی یا وایرال) - به بهانه سناتور برنی سندرز
دانش نیکی
محتوای فراگیر (ویروسی یا وایرال) - به بهانه سناتور برنی سندرز

محتواها به ما کمک می‌کنند تا به وسی...

احسان توسلی‌زاده
2
خصوصیات رهبران جنبش‌های اجتماعی
دانش نیکی
خصوصیات رهبران جنبش‌های اجتماعی

در سازمان‌های غیر دولتی پیشرو، هموا...

مجید ولی محمدی
2
جانشین پروری  در موسسات خیریه
دانش نیکی
جانشین پروری در موسسات خیریه

یکی از خصوصیت‌های سازمان‌های م...

مجید ولی محمدی
0
چگونه ریسک های پروژه خود را مدیریت کنیم؟
دانش نیکی
چگونه ریسک های پروژه خود را مدیریت کنیم؟

اگر نتوانید ریسک ها را مدیریت کنید، تبدی...

مجید ولی محمدی
1
برنامه زمانی و پایش و ارزشیابی در یک پروژه (قسمت سوم)
دانش نیکی
برنامه زمانی و پایش و ارزشیابی در یک پروژه (قسمت سوم)

مدیریت زمان در پروژه نقش تعیین کننده ای...

مجید ولی محمدی
2
تدوین بدنه طرح پیشنهادی (قسمت دوم)
دانش نیکی
تدوین بدنه طرح پیشنهادی (قسمت دوم)

هر «طرح پیشنهادی» و یا پروپو...

مجید ولی محمدی
1