نقش زنان در موقوفات
دانش نیکی
نقش زنان در موقوفات

در این نوشتار خواهیم خواند: مقاله «...

Majid ValiMohammadi
0
نیکوکاران را قهرمان داستان های خیرخواهانه کنید!
راهنمای موسسات خیریه و سمن‌ها
نیکوکاران را قهرمان داستان های خیرخواهانه کنید!

به واسطه اینکه، خیرین تامین کنندگان مناب...

Majid ValiMohammadi
0
مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ
دانش نیکی
مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ در راستای مسئولیت اجتما...

Majid ValiMohammadi
0
چگونه به پرداخت آنلاین خیریه‌ها اعتماد کنیم؟
راهنمای نیکوکاران
چگونه به پرداخت آنلاین خیریه‌ها اعتماد کنیم؟

در این نوشتار خواهیم خواند: چگونه به خیر...

Majid ValiMohammadi
0
مسئولیت اجتماعی سامسونگ
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی سامسونگ

سامسونگ معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها...

Majid ValiMohammadi
0
کادوهایی که دوستشون نداریم؛ فرصتی ساده برای نیکوکاری
دانش نیکی
کادوهایی که دوستشون نداریم؛ فرصتی ساده برای نیکوکاری

در این نوشته خواهیم خواند: چگونه از کادو...

Majid ValiMohammadi
1