5 استراتژی ضروری که هر کار‌آفرین اجتماعی، باید بداند!
دانش نیکی
5 استراتژی ضروری که هر کار‌آفرین اجتماعی، باید بداند!

کارآفرینان اجتماعی، علاوه بر اینکه به سو...

سحر حسین‌خواه
0
معرفی کارآفرینان اجتماعی با تاثیرات اجتماعی پایدار
دانش نیکی
معرفی کارآفرینان اجتماعی با تاثیرات اجتماعی پایدار

شرکت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذ...

سحر حسین‌خواه
0
نقش کارآفرینی اجتماعی، در پایداری جوامع محلی
دانش نیکی
نقش کارآفرینی اجتماعی، در پایداری جوامع محلی

رویکرد کارآفرینی اجتماعی به عنوان یکی از...

سحر حسین‌خواه
0
جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اجتماعی
دانش نیکی
جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اجتماعی

جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های اج...

سحر حسین‌خواه
0
ایده‌های خلاقانه، یکی از مهره‌های اصلی در پروژه‌های اجتماعی
دانش نیکی
ایده‌های خلاقانه، یکی از مهره‌های اصلی در پروژه‌های اجتماعی

بیان ایده‌های خلاقانه، به تنهایی پا...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت اجتماعی سامسونگ
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی سامسونگ

سامسونگ معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها...

مجید ولی محمدی
0
سازمان های مردم نهاد، یکی از محورهای توسعه!!
دانش نیکی
سازمان های مردم نهاد، یکی از محورهای توسعه!!

در این نوشتار مطالب کاربردی در مورد سازم...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ
دانش نیکی
مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ در راستای مسئولیت اجتما...

مجید ولی محمدی
0
مسئولیت اجتماعی همراه اول
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی همراه اول

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مسئولیت و پاس...

سحر حسین‌خواه
0
کارآفرینی اجتماعی چیست؟ و کارآفرین اجتماعی کیست؟
دانش نیکی
کارآفرینی اجتماعی چیست؟ و کارآفرین اجتماعی کیست؟

در دنیای کمبود منابع که کمک‌های نیک...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران در قا...

سحر حسین‌خواه
0
نمونه‌های موفق شرکت‌های مسئولیت اجتماعی CSR
دانش نیکی
نمونه‌های موفق شرکت‌های مسئولیت اجتماعی CSR

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها یا CSR در...

سحر حسین‌خواه
0