مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت سوم)
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت سوم)

در این نوشتار اصطلاح مسئولیت اجتماعی و ت...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت دوم)
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت دوم)

CSR یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و ف...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت اول)
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت اول)

مسئولیت اجتماعی، به مقوله کسب و کار و تر...

سحر حسین‌خواه
0
بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش اول)
دانش نیکی
بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش اول)

بازاریابی خیرخواهانه، استراتژی نوین بازا...

سحر حسین‌خواه
0
بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش دوم)
دانش نیکی
بازاریابی خیرخواهانه؛ (بخش دوم)

در سلسله مقالات بازاریابی خیرخواهانه، در...

سحر حسین‌خواه
0
آیفون‌7 قرمز؛ مسئولیت اجتماعی شرکت اپل
دانش نیکی
آیفون‌7 قرمز؛ مسئولیت اجتماعی شرکت اپل

کمپانی اپل (apple) ، با همکاری سازمان خی...

سحر حسین‌خواه
0
هرم کارول و مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت‌ها
دانش نیکی
هرم کارول و مفهوم مسئوليت اجتماعی شركت‌ها

اصطلاح "شرکت مسئولیت اجتماعی"...

سحر حسین‌خواه
0
تاثیر مسئوليت اجتماعی بر فعالیت شرکت‌ها
دانش نیکی
تاثیر مسئوليت اجتماعی بر فعالیت شرکت‌ها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها(CSR) در بهب...

فاطمه ولی‌محمدی
0
5مزیت کار داوطلبانه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
دانش نیکی
5مزیت کار داوطلبانه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

اخیراً بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی،...

سحر حسین‌خواه
0
نمونه‌های موفق شرکت‌های مسئولیت اجتماعی CSR
دانش نیکی
نمونه‌های موفق شرکت‌های مسئولیت اجتماعی CSR

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها یا CSR در...

سحر حسین‌خواه
0
مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران
دانش نیکی
مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران

مسئولیت اجتماعی شرکت مخابرات ایران در قا...

سحر حسین‌خواه
0
کارآفرینی اجتماعی چیست؟ و کارآفرین اجتماعی کیست؟
دانش نیکی
کارآفرینی اجتماعی چیست؟ و کارآفرین اجتماعی کیست؟

در دنیای کمبود منابع که کمک‌های نیک...

سحر حسین‌خواه
0